Berekeningen

De 2 voordelen van rekenen met excel zijn voor mij ten eerste dat er een beetje "gespeeld" kan worden met verschillende mogelijkheden, zonder alles opnieuw te hoeven berekenen, en ten tweede dat alle spreadsheets bij een volgende gitaar opnieuw gebruikt kunnen worden. Als eenmaal bewezen is dat alle formules goed zijn, behoeven slechts de evt gewijzigingde variabelen te worden ingevuld (groene cijfers). Helaas ging dat deze keer niet helemaal op, omdat deze bas 4 snaren heeft, en de berekeningen waren gebaseerd op 6 snaren, maar de wijzigingen waren simpel.

Fretafstanden + Halsbreedte

Voor het berekenen van de fretafstanden is gebruik gemaakt van Excel. Dit wordt gedaan met de volgende formules: fretafstand= vorige fretafstand x ¹²√2. Dit wordt in Excel geschreven als: "POWER(2;1/12)", in de Ned. versie: "MACHT(2;1/12)"

Dit resulteert in onderstaande tabel, voor een mensuurlengte van 30"

Hals berekeningen

Snaarafstanden

De halsbreedte bij de kam wordt gelijkgemaakt aan die van de electrische bas waarop nu gespeeld wordt, de snaarafstanden op de brug worden iets groter dan van de huidige gitaar, omdat dat prettiger speelt. De ruimte TUSSEN de snaren onderling wordt gelijk gehouden. Omdat de snaren verschillen in dikte, betekent dit dat de top-top afstanden verschillen. Naast de beide buitenste snaren komt nog 4.5mm tot de rand van de hals, dit geeft een totale halsbreedte van 42.8 mm.

Om het aftekenen te vergemakkelijken worden de snaarafstanden vanuit het midden uitgerekend.

Berekenen snaarafstanden

Brughoogte, halshoek, action

Zoals in de tabel is te zien, is de actie van de gitaar afhankelijk van: brughoogte, bolling bovenblad, hoogte brugbeen, dikte fretboard, frethoogte en de halshoek. Het is zaak dit van tevoren al te bekijken, omdat achteraf aanpassen moeilijk is.

Brughoogte, beenhoogte, dikte toets, frethoogte en actie zijn van tevoren bekend, de bolling van het bovenblad kan op een gegeven moment gemeten worden. Pas dan kan de juiste halshoek berekend worden. Door het kambeen te bewerken kan de gitaar uiteindelijk goed worden afgesteld. De halshoek wordt uitgedrukt in mm: de afstand die de hals "achterover" ligt, gemeten bij de topkam.

Dit alles is puur theoretisch, het kan ook anders: leg de brug op zijn plek, houdt de hals op zijn plek en leg hier een rei over: die moet de rand van de brug raken (voor lage actie bij een steelstring): zo vind je de juiste hoek. Voor deze bas moet ik iets lager uitkomen, omdat de actie hoger is.

Brug- en halsberekeningen

 

{gotop}

<  Frees Jig